Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve středu dne 27. dubna 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 27.04.2016

Bod/číslo materiálu

Název bodu/název materiálu

1

Zahájení

ZM 16 04 01 01

Určení ověřovatelů zápisu

ZM 16 04 01 02

Volba návrhové komise

2

Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín

ZM 16 04 02 01

Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín

3

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín - zóna Centrum za rok 2015

ZM 16 04 03 01

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum v r. 2015

4

Ostatní záležitosti

ZM 16 04 04 01

Místní akční plán vzdělávání

ZM 16 04 04 02

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

ZM 16 04 04 02

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace - Příloha

ZM 16 04 04 03

Zvýšení bezpečnosti lávky přes východní nádraží a okolí

ZM 16 04 04 04

Dotace OSV nad 50 tis. Kč

ZM 16 04 04 05

SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2015

ZM 16 04 04 06

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti - DÚK

ZM 16 04 04 07

Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2016“

ZM 16 04 04 08

Žádost o prominutí pohledávky

ZM 16 04 04 09

Žádost o prominutí pohledávky

ZM 16 04 04 10

Výkup nemovitosti čp. 630, ul. Teplická, Děčín IV

5

Odprodej pozemků

ZM 16 04 05 01

Prodej části pozemku p.č. 851/1 v k.ú. Bynov – záměr

ZM 16 04 05 02

Prodej částí pozemku p.č. 110/1 v k.ú. Boletice nad Labem – záměr

ZM 16 04 05 03

Prodej části pozemku p.č. 1717/1 v k.ú. Děčín – záměr

ZM 16 04 05 04

Prodej části pozemku p.č. 1136/2 v k.ú. Prostřední Žleb – záměr

ZM 16 04 05 05

Prodej části pozemku p.č. 1047/50 v k.ú. Horní Oldřichov – záměr

ZM 16 04 05 06

Prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov – záměr

ZM 16 04 05 07

Prodej části pozemku p.č. 936/10 v k.ú. Podmokly – záměr

ZM 16 04 05 08

Domov se zvláštním režimem - směna nemovitostí k.ú. Křešice u Děčína - záměr

ZM 16 04 05 09

Převod podílu pozemku v k.ú. Pardubice

ZM 16 04 05 10

Bezúplatný převod pozemku p.č. 968 v k.ú. Vilsnice

ZM 16 04 05 11

Prodej pozemku p.č. 3293/1 v k.ú. Podmokly – revokace, záměr

6

Informace o činnostech orgánů města

ZM 16 04 06 01

Informace o činnostech orgánů města

7

Diskuse a závěr

ZM 16 04 07 01

Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 6058 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:32

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz