Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 21. ledna 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 21.01.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 01 05 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 01 05 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 01 02 01 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka“
ZM 16 01 03 01 Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labské stezky
4 Dotace a smlouvy na rok 2016 na provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Děčín
ZM 16 01 04 01 Dotace na provoz sportovních zařízení v roce 2016
5 Ostatní záležitosti
ZM 16 01 05 01 Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru ze dne 12.11.2015
ZM 16 01 05 02 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 05 05 04 ze dne 28.05.2015
ZM 16 01 05 03 Zápis č. 10/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.12.2015
ZM 16 01 05 04 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 01 05 05 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 06 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 07 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 08 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 09 Žádost o primunití pohledávky
ZM 16 01 05 10
Měsíční odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce a peněžité plnění pro fyzickou osobu, která není členem zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
ZM 16 01 05 11
Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny
ZM 16 01 05 12-13
Žádost o zajištění spoluúčasti k dotaci - „Reko  kabin  a regenerace – II. etapa“
6 Odprodej pozemků
ZM 16 01 06 01 Prodej části pozemku p.p.č. 1291 v k.ú. Prostřední Žleb – záměr   
ZM 16 01 06 02 Převod podílu pozemku v k.ú. Pardubice
ZM 16 01 06 03 Prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr 
ZM 16 01 06 04 Prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 01 06 05 Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr         
ZM 16 01 06 06 Prodej pozemku st.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec - záměr                 
ZM 16 01 06 07 Pozemky k.ú. Podmokly - převod do majetku města                         
ZM 16 01 06 08 Prodej částí pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město
ZM 16 01 06 09 Pozemek p.č. 3657/15 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno – částečná revokace
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 01 06 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 16 01 07 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 5759 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:33

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz