Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 17. prosince 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 17.12.2015
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 10 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 10 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 10 02 01 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016
ZM 15 10 03 01 Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016 - Dokument ke stažení
4 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZM 15 10 04 01 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015
5 Ostatní záležitosti
ZM 15 10 05 01 Zápisy ze zasedání finančního výboru ZM č. 8/2015 ze dne 14.10.2015a č. 9/2015 ze dne 18.11.2015
ZM 15 10 05 02 Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2015
ZM 15 10 05 03 Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 10 05 04 Informace o přistoupení k Pověření KÚÚK
ZM 15 10 05 05 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 a návrh Smlouvy
ZM 15 10 05 06 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 10 05 07 Žádost o povolení splátek
ZM 15 10 05 08 Žádost o povolení splátek
ZM 15 10 05 09 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
ZM 15 10 05 10 Účast statutárního města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha
ZM 15 10 05 11 Žádost TJ Union Děčín, z.s. o poskytnutí zápůjčky
ZM 15 10 05 12 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny
6 Odprodej pozemků
ZM 15 10 06 01 Prodej pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 10 06 02 Pozemky p.č. 1553/4, 1391/47 a 1391/49 k.ú. Horní Oldřichov – směna pozemků
ZM 15 10 06 03 Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice
ZM 15 10 06 04 Prodej pozemků p.č. 176/1 a st.p.č. 22 v k.ú. Lesná u Děčína
ZM 15 10 06 05 Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína
ZM 15 10 06 06 Prodej pozemku st.p.č. 153 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 10 06 07 Prodej části pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín
ZM 15 10 06 08-09 Prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly, záměr, prodej
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 09 06 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 15 09 07 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 6367 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:33

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz