Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. listopadu 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.11.2015
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 09 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 09 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 09 02 01 Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Dotace na provoz Informačního centra na hlavním nádraží
ZM 15 04 03 01 Dotace na provoz informačního centra v budově hlavního nádraží
4 Ostatní záležitosti
ZM 15 09 04 01 Zápis ze 6., 7. a 8. zasedání kontrolního výboru ZM
ZM 15 09 04 02 Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2016
ZM 15 09 04 03 Poskytnutí věcného daru – nafukovacího raftu PULSAR 380
ZM 15 09 04 04 Cena statutárního města Děčín 2015
ZM 15 09 04 05 Doplňková pravidla – prodej bytů - změna
ZM 15 09 04 06 Návrh dotace na činnost mládeže v oblasti sportu pro rok 2015 – HC Děčín, z. s.
ZM 15 09 04 07 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 09 04 08 Převod vybudovaných staveb do majetku statutárního města Děčín
ZM 15 09 04 09 Snížení příslušenství z prodlení
ZM 15 09 04 10 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky pro Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižené AVAZ Děčín
5 Odprodej pozemků
ZM 15 09 05 01 Prodej pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 09 05 02 Prodej pozemku p.č. 71 k.ú. Lesná u Děčína - záměr
ZM 15 09 05 03 Prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína – záměr   
ZM 15 09 05 04 Prodej částí pozemků v k.ú. Bynov – záměr
ZM 15 09 05 05 Prodej části pozemku p.č. 1272/1 k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM 15 09 05 06 Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 15 09 05 07 Odpočívky Labská stezka, k.ú. Děčín a k.ú. Dolní Žleb - majetkové urovnání
ZM 15 09 05 08 Prodej částí pozemků p.č. 687/3 a 682/1 k.ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM 15 09 05 09 Prodej částí pozemků p.č. 495/7 a 495/11 k.ú. Děčín-Staré Město - záměr
ZM 15 09 05 10 Prodej části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčín - záměr
ZM 15 09 05 11 Prodej částí pozemků p.č. 1047/4,1047/48 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 09 05 12 Prodej části pozemku p.č. 164 k.ú. Vilsnice
ZM 15 09 05 13 Prodej částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 09 05 14 Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína
ZM 15 09 05 15-17 Prodej, výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Žleb
ZM 15 09 05 18 Zásady- prodej pozemků - změna
ZM 15 09 05 19 Pozemek p.č. 3569/4 k.ú. Podmokly - vzdání se předkupního práva
6 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 09 06 01 Informace o činnostech orgánů města
7 Diskuse a závěr
ZM 15 09 07 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 6117 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:34

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz