Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 22. října 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 22.10.2015
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 08 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 08 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 08 02 01 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Ostatní záležitosti
ZM 15 08 03 01 Návrh na pojmenování ulice v části obce Děčín-Děčín I a Děčín III-Staré Město
ZM 15 08 03 02 Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 08 03 03 Příslušenství z prodlení
ZM 15 08 03 04 Dodávka tepelné energie – prohlášení, memorandum, dodatek
4 Odprodej pozemků
ZM 15 08 04 01-02 Pozemky v k.ú. Vilsnice – věcné břemeno
ZM 15 08 04 03 Pozemek p.č. 2965/5 v k.ú. Děčín – věcné břemeno
ZM 15 08 04 04-05 Pozemky k.ú. Březiny u Děčína – vydržení, věcné břemeno
ZM 15 08 04 06 Prodej pozemku p.č. 3287/1 v k.ú. Podmokly - záměr
ZM 15 08 04 07 Pronájem,prodej částí pozemku p.č. 711/6 v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 15 08 04 08 Prodej částí pozemku p.č. 168/3 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 08 04 09 Prodej částí pozemků p.č. 169/1 a 180/1 v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 15 08 04 10 Prodej pozemku p.č. 1517 k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM 15 08 04 11 Prodej, pronájem pozemků p.č. 405/9 a 405/2 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 08 04 12 Prodej částí pozemku p.č. 936/10 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 08 04 13 Pozemky v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod
ZM 15 08 04 14 Bezúplatný převod pozemku p.č. 306/4 v k.ú. Děčín - Staré Město 
ZM 15 08 04 15 Prodej pozemku st.p.č. 279 k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 08 04 16 Prodej části pozemku p.č. 1188/1 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 08 04 17 Prodej části pozemku p.č. 456/1 k.ú. Křešice u Děčína
ZM 15 08 04 18 Pozemky p.č. 964/1 a 965/5 v k.ú. Podmokly – prominutí penále
5 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 08 05 01 Informace o činnostech orgánů města
6 Diskuse a závěr
ZM 15 08 06 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 6020 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:34

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz