Vytisknout tuto stránku

7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 24. září 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.09.2015
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 07 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 07 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
ZM 15 07 02 01 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
3 Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015
ZM 15 07 03 01 Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015
4 Členství statutárního města Děčín v Asociaci informačních center ČR
ZM 15 07 04 01 Členství v Asociaci turistických informačních center (A.T.I.C.)
5 Ostatní záležitosti
ZM 15 07 05 01 Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 07 05 02 Zápisy ze zasedání finančního výboru ZM č. 5/2015 ze dne 24.06.2015, č. 6/2015 ze dne 22.07.2015 a č. 7/2015 ze dne 09.09.2015
ZM 15 07 05 03 Návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
ZM 15 07 05 04 Žádost o peněžní dar na obnovení plotu
ZM 15 07 05 05 Prominutí části pohledávky za spotřebu vody v objektu U Trati 195/16
ZM 15 07 05 06 Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky – prodej
ZM 15 07 05 08-09 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
ZM 15 07 05 10 Dodatek č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum
ZM 15 07 05 11 Žádost  o prominutí pohledávky
ZM 15 07 05 12-13 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky formou daru pro Základní školu a Mateřskou školu Markvartice, příspěvková organizace
ZM 15 07 05 14 Dotace v rámci Programu spolupráce ČR a Sasko 2014 – 2020
ZM 15 07 05 15 Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
ZM 15 07 05 16 Úplné prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
6 Odprodej pozemků
ZM 15 07 06 01-08 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcná břemena
ZM 15 07 06 09 Pozemek p.č. 1247/2 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 15 07 06 10 Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – věcné břemeno
ZM 15 07 06 11 Pozemky p.č. 1553/4, 1391/47 a 1391/49 k.ú. Horní Oldřichov – záměr směny
ZM 15 07 06 12 Směna pozemků k.ú. Děčín  - záměr 
ZM 15 07 06 13 Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína – záměr 
ZM 15 07 06 14 Prodej pozemku p.č. 1476/84 v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 07 06 15 Prodej části pozemku p.č. 505/1 k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM 15 07 06 16 Prodej části pozemku p.č. 3824/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 07 06 17 Prodej části pozemku p.č. 2425 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 07 06 18 Prodej pozemku p.č. 229/5  k.ú. Podmokly - záměr 
ZM 15 07 06 19 Prodej pozemku st.p.č. 153  k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 07 06 20 Prodej pozemku v k.ú. Bynov – záměr 
ZM 15 07 06 21 Prodej části pozemku p.č. 1898  k.ú. Podmokly – záměr 
ZM 15 07 06 22 Prodej pozemků, částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM 15 07 06 23 Prodej částí pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr 
ZM 15 07 06 24 Prodej části pozemku p.č. 761/5 v k.ú. Bynov
ZM 15 07 06 25 Prodej pozemku p.č. 527/2 k.ú. Vilsnice
ZM 15 07 06 26 Prodej pozemků p.č. 2139/2, 2139/3, 2139/4 k.ú. Děčín
ZM 15 07 06 27 Prodej pozemku st.p.č. 61/2  k.ú. Bělá u Děčína
ZM 15 07 06 28 Výkup pozemku p.č. 426/6 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 07 06 29 Pozemky p.č. 1250/14,16,18 k.ú. Děčín – bezúplatný převod
ZM 15 07 06 30 Pozemek p.p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína  - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 31 Pozemky p.č. 3155/14, 3155/50 v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod 
ZM 15 07 06 32 Pozemky v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod
ZM 15 07 06 33 Pozemek p.č. 809/23 k.ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 34 Pozemek p.č. 809/15 k.ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 35 Pozemky p.č. 2904/22, 2904/23 2904/24, 2904/25 k.ú. Děčín - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 36 Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, prodej
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 07 06 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 15 06 10 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 6915 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:34