Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 24. září 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

cytotec without prescriptions in usa Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.09.2015
follow Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 07 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 07 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
ZM 15 07 02 01 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
3 Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015
ZM 15 07 03 01 Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015
4 Členství statutárního města Děčín v Asociaci informačních center ČR
ZM 15 07 04 01 Členství v Asociaci turistických informačních center (A.T.I.C.)
5 Ostatní záležitosti
ZM 15 07 05 01 Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 07 05 02 Zápisy ze zasedání finančního výboru ZM č. 5/2015 ze dne 24.06.2015, č. 6/2015 ze dne 22.07.2015 a č. 7/2015 ze dne 09.09.2015
ZM 15 07 05 03 Návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
ZM 15 07 05 04 Žádost o peněžní dar na obnovení plotu
ZM 15 07 05 05 Prominutí části pohledávky za spotřebu vody v objektu U Trati 195/16
ZM 15 07 05 06 Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky – prodej
ZM 15 07 05 08-09 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
ZM 15 07 05 10 Dodatek č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum
ZM 15 07 05 11 Žádost  o prominutí pohledávky
ZM 15 07 05 12-13 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky formou daru pro Základní školu a Mateřskou školu Markvartice, příspěvková organizace
ZM 15 07 05 14 Dotace v rámci Programu spolupráce ČR a Sasko 2014 – 2020
ZM 15 07 05 15 Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
ZM 15 07 05 16 Úplné prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
6 Odprodej pozemků
ZM 15 07 06 01-08 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcná břemena
ZM 15 07 06 09 Pozemek p.č. 1247/2 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 15 07 06 10 Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – věcné břemeno
ZM 15 07 06 11 Pozemky p.č. 1553/4, 1391/47 a 1391/49 k.ú. Horní Oldřichov – záměr směny
ZM 15 07 06 12 Směna pozemků k.ú. Děčín  - záměr 
ZM 15 07 06 13 Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína – záměr 
ZM 15 07 06 14 Prodej pozemku p.č. 1476/84 v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 07 06 15 Prodej části pozemku p.č. 505/1 k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM 15 07 06 16 Prodej části pozemku p.č. 3824/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 07 06 17 Prodej části pozemku p.č. 2425 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 07 06 18 Prodej pozemku p.č. 229/5  k.ú. Podmokly - záměr 
ZM 15 07 06 19 Prodej pozemku st.p.č. 153  k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 07 06 20 Prodej pozemku v k.ú. Bynov – záměr 
ZM 15 07 06 21 Prodej části pozemku p.č. 1898  k.ú. Podmokly – záměr 
ZM 15 07 06 22 Prodej pozemků, částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM 15 07 06 23 Prodej částí pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr 
ZM 15 07 06 24 Prodej části pozemku p.č. 761/5 v k.ú. Bynov
ZM 15 07 06 25 Prodej pozemku p.č. 527/2 k.ú. Vilsnice
ZM 15 07 06 26 Prodej pozemků p.č. 2139/2, 2139/3, 2139/4 k.ú. Děčín
ZM 15 07 06 27 Prodej pozemku st.p.č. 61/2  k.ú. Bělá u Děčína
ZM 15 07 06 28 Výkup pozemku p.č. 426/6 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 07 06 29 Pozemky p.č. 1250/14,16,18 k.ú. Děčín – bezúplatný převod
ZM 15 07 06 30 Pozemek p.p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína  - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 31 Pozemky p.č. 3155/14, 3155/50 v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod 
ZM 15 07 06 32 Pozemky v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod
ZM 15 07 06 33 Pozemek p.č. 809/23 k.ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 34 Pozemek p.č. 809/15 k.ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 35 Pozemky p.č. 2904/22, 2904/23 2904/24, 2904/25 k.ú. Děčín - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 36 Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, prodej
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 07 06 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 15 06 10 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 4995 krát Naposledy změněno úterý, 06 říjen 2015 10:27
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online