Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 25. června 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.06.2015
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 06 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 06 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 06 02 01 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a výsledku auditu města za rok 2014
ZM 15 06 03 01 Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014 a výsledku auditu města za rok 2014 (úplné znění - MM - Dokumenty - hospodaření, rozpočty města - 2014) | Úplné znění ke stažení zde
4 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, Požární řád statutárního města Děčín
ZM 15 06 04 01 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Požární řád statutárního města Děčín
5 Dotace na provoz lodní dopravy
ZM 15 06 05 01 Osobní lodní doprava v Děčíně – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
6 Dotace na provoz Informačního centra hlavní nádraží
ZM 15 06 06 01 Dotace na provoz informačního centra v budově hlavního nádraží
7 Ostatní záležitosti
ZM 15 06 07 01 Zápis č. 4/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 20.05.2015
ZM 15 06 07 02 Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 06 07 03 Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru ze dne 13.05.2015
ZM 15 06 07 04 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
ZM 15 06 07 05 Návrh dodatku č. 10 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
ZM 15 06 07 06 Návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2015 - 2016
ZM 15 06 07 07 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 06 07 08 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 15 06 07 09 Bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 32 Tatra 148, rz DC 83-52
ZM 15 06 07 10 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM 15 06 07 11 Návrh na úpravu názvu ulice v části obce Děčín XXIV-Krásný Studenec, k.ú. Krásný Studenec
ZM 15 06 07 12 Návrh na úpravu názvu ulice v části obce Děčín XXXII-Nebočady, k.ú. Nebočady
ZM 15 06 07 13 Akční plán města Děčín na rok 2016
ZM 15 06 07 14 Prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
ZM 15 06 07 15 Veřejná zakázka Nakládání s odpady - odůvodnění
ZM 15 06 07 16 Veřejná zakázka Sběrný dvůr - odůvodnění
ZM 15 06 07 17 Veřejná zakázka Údržba zeleně - odůvodnění
ZM 15 06 07 18 Veřejná zakázka Údržba komunikací - odůvodnění
ZM 15 06 07 19 Soudní spor se společností General Plastic s.r.o.
ZM 15 06 07 20 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností
ZM 15 06 07 21 Zapojení města Děčín do IDS Doprava Ústeckého kraje
8 Odprodej pozemků
ZM 15 06 08 01 Pozemky p.č. 3022/1, 3022/65 v k.ú. Děčín – věcné břemeno
ZM 15 06 08 02 Prodej pozemku st.p.č. 61/2 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 03 Prodej pozemků p.č. 2139/2, 2139/3, 2139/4 k.ú. Děčín – záměr
ZM 15 06 08 04 Prodej pozemku p.č. 720/2 k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 15 06 08 05 Prodej části pozemku p.č. 456/1 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 06 Prodej částí pozemku p.č. 164 v k.ú. Vilsnice - záměr
ZM 15 06 08 07 Prodej části pozemku p.č. 1188/1 v k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM 15 06 08 08 Prodej pozemků p.č. 176/1 a st.p.č. 22 v k.ú. Lesná u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 09 Prodej částí pozemků v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 10 Prodej pozemků p.č. 4/10, 13 k.ú. Nebočady - záměr
ZM 15 06 08 11 Prodej části pozemku p.č. 1477/63 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 06 08 12-13 Prodej části pozemku p.č. 914 v k.ú. Vilsnice – záměr
ZM 15 06 08 14 Prodej částí pozemků p.č. 1396/1, 919/2, 919/4 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 06 08 15 Prodej částí pozemků p.č. 1546/1 a 1554/1 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 06 08 16 Prodej části pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Prostřední Žleb
ZM 15 06 08 17 Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – dar
ZM 15 06 08 18 Výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 06 08 19 Výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Žleb a k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 06 08 20-21 Část pozemku p.č. 2471/3 v k.ú. Děčín – nabytí do majetku města, revokace
ZM 15 06 08 22 Převod pozemku p.č. 2290 vč. stavby bez čp/če k.ú. Děčín
9 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 06 09 01 Informace o činnostech orgánů města
10 Diskuse a závěr
ZM 15 06 10 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 5440 krát Naposledy změněno středa, 01 červenec 2015 15:44
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

buy provigil in india oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online