Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 25. června 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.06.2015
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 06 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 06 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 06 02 01 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a výsledku auditu města za rok 2014
ZM 15 06 03 01 Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014 a výsledku auditu města za rok 2014 (úplné znění - MM - Dokumenty - hospodaření, rozpočty města - 2014) | Úplné znění ke stažení zde
4 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, Požární řád statutárního města Děčín
ZM 15 06 04 01 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Požární řád statutárního města Děčín
5 Dotace na provoz lodní dopravy
ZM 15 06 05 01 Osobní lodní doprava v Děčíně – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
6 Dotace na provoz Informačního centra hlavní nádraží
ZM 15 06 06 01 Dotace na provoz informačního centra v budově hlavního nádraží
7 Ostatní záležitosti
ZM 15 06 07 01 Zápis č. 4/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 20.05.2015
ZM 15 06 07 02 Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 06 07 03 Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru ze dne 13.05.2015
ZM 15 06 07 04 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
ZM 15 06 07 05 Návrh dodatku č. 10 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
ZM 15 06 07 06 Návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2015 - 2016
ZM 15 06 07 07 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 06 07 08 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 15 06 07 09 Bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 32 Tatra 148, rz DC 83-52
ZM 15 06 07 10 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM 15 06 07 11 Návrh na úpravu názvu ulice v části obce Děčín XXIV-Krásný Studenec, k.ú. Krásný Studenec
ZM 15 06 07 12 Návrh na úpravu názvu ulice v části obce Děčín XXXII-Nebočady, k.ú. Nebočady
ZM 15 06 07 13 Akční plán města Děčín na rok 2016
ZM 15 06 07 14 Prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
ZM 15 06 07 15 Veřejná zakázka Nakládání s odpady - odůvodnění
ZM 15 06 07 16 Veřejná zakázka Sběrný dvůr - odůvodnění
ZM 15 06 07 17 Veřejná zakázka Údržba zeleně - odůvodnění
ZM 15 06 07 18 Veřejná zakázka Údržba komunikací - odůvodnění
ZM 15 06 07 19 Soudní spor se společností General Plastic s.r.o.
ZM 15 06 07 20 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností
ZM 15 06 07 21 Zapojení města Děčín do IDS Doprava Ústeckého kraje
8 Odprodej pozemků
ZM 15 06 08 01 Pozemky p.č. 3022/1, 3022/65 v k.ú. Děčín – věcné břemeno
ZM 15 06 08 02 Prodej pozemku st.p.č. 61/2 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 03 Prodej pozemků p.č. 2139/2, 2139/3, 2139/4 k.ú. Děčín – záměr
ZM 15 06 08 04 Prodej pozemku p.č. 720/2 k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 15 06 08 05 Prodej části pozemku p.č. 456/1 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 06 Prodej částí pozemku p.č. 164 v k.ú. Vilsnice - záměr
ZM 15 06 08 07 Prodej části pozemku p.č. 1188/1 v k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM 15 06 08 08 Prodej pozemků p.č. 176/1 a st.p.č. 22 v k.ú. Lesná u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 09 Prodej částí pozemků v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 10 Prodej pozemků p.č. 4/10, 13 k.ú. Nebočady - záměr
ZM 15 06 08 11 Prodej části pozemku p.č. 1477/63 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 06 08 12-13 Prodej části pozemku p.č. 914 v k.ú. Vilsnice – záměr
ZM 15 06 08 14 Prodej částí pozemků p.č. 1396/1, 919/2, 919/4 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 06 08 15 Prodej částí pozemků p.č. 1546/1 a 1554/1 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 06 08 16 Prodej části pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Prostřední Žleb
ZM 15 06 08 17 Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – dar
ZM 15 06 08 18 Výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 06 08 19 Výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Žleb a k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 06 08 20-21 Část pozemku p.č. 2471/3 v k.ú. Děčín – nabytí do majetku města, revokace
ZM 15 06 08 22 Převod pozemku p.č. 2290 vč. stavby bez čp/če k.ú. Děčín
9 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 06 09 01 Informace o činnostech orgánů města
10 Diskuse a závěr
ZM 15 06 10 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 7384 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:34

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz