Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 23. dubna 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 23.04.2014
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 04 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 04 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 04 02 01 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 IPRM Děčín – zóna Centrum, Monitorovací zpráva o postupu realizace v r. 2014
ZM 15 04 03 01 ZM 15 04 03 01 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum v r. 2014
4 Projednání Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace
ZM 15 04 04 01 ZM 15 04 04 01 Integrovaná strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace
5 Ostatní záležitosti
ZM 15 04 05 01 ZM 15 04 05 01 Přijaté finanční příspěvky na sociální účely za rok 2014 a jejich využití
ZM 15 04 05 02 ZM 15 04 05 02 Dodatek č. 21 ke Zřizovací listině organizace CSS Děčín, p. o.
ZM 15 04 05 03 ZM 15 04 05 03 Finanční dotace OSV nad 50 tis. Kč
ZM 15 04 05 04 ZM 15 04 05 04 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 04 05 05 ZM 15 04 05 05 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 04 05 06 ZM 15 04 05 06 Návrh na vydání nového Jednacího řádu finančního výboru ZM
ZM 15 04 05 07 ZM 15 04 05 07 Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 04 05 08 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky formou daru pro Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice
ZM 15 04 05 09 ZM 15 04 05 09 Návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 04 05 10 ZM 15 04 05 10 IPRM Děčín – sídliště Staré Město, projekt 4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město
ZM 15 04 05 11 ZM 15 04 05 11Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
6 Odprodej pozemků
ZM 15 04 06 01 ZM 15 04 06 01 Pozemek p.č. 170 k.ú. Děčín – Staré Město – nájemné
ZM 15 04 06 02 ZM 15 04 06 02 Pozemek p.č. 247/5 v k.ú. Dolní Žleb – věcné břemeno
ZM 15 04 06 03 ZM 15 04 06 03ZM 15 04 06 03 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM 15 04 06 04 ZM 15 04 06 04 Prodej části pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM 15 04 06 05 NEOBSAZEN
ZM 15 04 06 06 ZM 15 04 06 06 Pozemky v k.ú. Podmokly – Vilsnická spojka (věcná břemena, vypořádání práv)
ZM 15 04 06 07 ZM 15 04 06 07 Převod podílu pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM 15 04 06 08 ZM 15 04 06 08 Prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM 15 04 06 09-10 ZM 15 04 06 09-10 Prodej a výkup pozemků v k.ú. Děčín a k.ú. Podmokly
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 04 07 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 15 04 08 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 5807 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:34

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz