Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. března 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.03.2014

Bod/číslo materiálu

Název bodu/název materiálu

1

Zahájení

ZM 15 03 01 01

Určení ověřovatelů zápisu

ZM 15 03 01 02

Volba návrhové komise

2

Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín 

ZM 15 03 02 01

Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín 

3

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2015

ZM 15 03 03 01

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2015

4

IPRM - sídliště Staré Město - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM ke dni 31.12.2014

ZM 15 03 04 01

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – sídliště Staré Město ke dni 31. 12. 2014

5

Ostatní záležitosti

ZM 15 03 05 01

Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2015 nad 50 tis. Kč

ZM 15 03 05 02

Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2015“

ZM 15 03 05 03

Návrh dotace na rok 2015 pro nájemce Společenského domu Střelnice

ZM 15 03 05 04

Výstavba dětského hřiště s litým povrchem v ul. Na Pěšině na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov

ZM 15 03 05 05

Návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2015 nad 50 tis. Kč

ZM 15 03 05 06

Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina

ZM 15 03 05 07

Návrh na vydání nového jednacího řádu kontrolního výboru ZM

ZM 15 03 05 08

Dohoda o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí

ZM 15 03 05 09

Bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, rz DCA 06-74

ZM 15 03 05 10

Měsíční odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady a náměstka primátorky. Dále odměna za funkci předsedy výboru

6

Odprodej pozemků

ZM 15 03 06 01

Prodej pozemku p.p.č. 924/3 k.ú. Prostřední Žleb - záměr

ZM 15 03 06 02

Prodej části pozemku p.č. 1717/1 k.ú. Děčín

ZM 15 03 06 03

Prodej  pozemku p.č. 830/2 k.ú. Březiny u Děčína

ZM 15 03 06 04

Prodej části pozemku st.p.č. 265/2 v k.ú. Prostřední Žleb

ZM 15 03 06 05

Prodej pozemku p.p.č. 197/1 v k.ú. Krásný Studenec

ZM 15 03 06 06

Prodej pozemku p.č. 1481/3 k.ú. Horní Oldřichov

ZM 15 03 06 07

Prodej části pozemku p.p.č. 769/1 v k.ú. Březiny u Děčína

ZM 15 03 06 08-09

Prodej pozemku p.p.č. 1540/4 v k.ú. Horní Oldřichov

ZM 15 03 06 10

Pozemek p.č. 2190 k.ú. Děčín - dodatek kupní smlouvy

ZM 15 03 06 11

Prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, záměr

ZM 15 03 06 12

Pozemky v k.ú. Podmokly - dražba

7

Informace o činnostech orgánů města

ZM 15 03 07 01

Informace o činnostech orgánů města

8

Diskuse a závěr

ZM 15 03 08 01

Diskuse a závěr

Média

VIDEO SE ANONYMIZUJE


Přečtěno: 6302 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:35

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz