Vytisknout tuto stránku

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. února 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.02.2014
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 02 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 02 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 02 02 01 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Petice občanů z Děčína I požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu
ZM 15 02 03 01 Petice občanů z Děčína I požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu
4 Odprodej obytných a nebytových domů
neobsazeno
5 Ostatní záležitosti
ZM 15 02 05 01 Stanovisko k žádosti policejního orgánu ve věci prodejů pozemků ve vlastnictví města Děčín v zahrádkářských koloniích ve volebním období 2010 - 2014
ZM 15 02 05 02 Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2014
ZM 15 02 05 03 Informace o odpisu akcií společnosti GREEN CITY DENMARK A/S
ZM 15 02 05 04 Žádost p. R. N. o prominutí pohledávky
ZM 15 02 05 05 Žádost p. F. N. o povolení splátek
ZM 15 02 05 06 Žádost paní H. T. o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 15 02 05 07 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2015 a návrh smlouvy
ZM 15 02 05 08 Návrh o poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení v roce 2015
ZM 15 02 05 09 Smlouvy o poskytnutí dotace na sportovní činnost pro rok 2015
ZM 15 02 05 10 Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 02 05 11 Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
ZM 15 02 05 12 Povodně 2013 - Fond solidarity Evropské unie
ZM 15 02 05 13 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě s HSRD o poskytnutí peněžního daru na studii proveditelnosti
6 Odprodej pozemků
ZM 15 02 06 01 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 15 02 06 02 Prodej pozemku p.č. 115/3 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 02 06 03 Prodej části pozemku p.č. 1420/1 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 02 06 04 Prodej pozemku p.č. 428 k.ú. Podmokly - záměr
ZM 15 02 06 05 Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 15 02 06 06 Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 15 02 06 07 Prodej části pozemku p.č. 2857/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM 15 02 06 08 Prodej pozemku p.p.č. 276/53 v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 02 06 09 Prodej pozemku p.č. 1161/17 včetně stavby garáže v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 02 06 10-11 Prodej pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
ZM 15 02 06 12-13 Vojenské objekty ŘOPOK – bezúplatný převod
ZM 15 02 06 14 Směna pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 02 06 15 Pozemky v k.ú. Podmokly – výkup
ZM 15 02 06 16-17 Prodej pozemků v k.ú. Děčín - revokace
ZM 15 02 06 18 Pozemek p.č. 170 k.ú. Děčín – Staré Město – nájemné
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 02 07 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 15 02 08 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 7495 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:35