Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. února 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

click here Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.02.2014
source Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 15 02 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 02 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 02 02 01 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Petice občanů z Děčína I požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu
ZM 15 02 03 01 Petice občanů z Děčína I požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu
4 Odprodej obytných a nebytových domů
neobsazeno
5 Ostatní záležitosti
ZM 15 02 05 01 Stanovisko k žádosti policejního orgánu ve věci prodejů pozemků ve vlastnictví města Děčín v zahrádkářských koloniích ve volebním období 2010 - 2014
ZM 15 02 05 02 Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2014
ZM 15 02 05 03 Informace o odpisu akcií společnosti GREEN CITY DENMARK A/S
ZM 15 02 05 04 Žádost p. R. N. o prominutí pohledávky
ZM 15 02 05 05 Žádost p. F. N. o povolení splátek
ZM 15 02 05 06 Žádost paní H. T. o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 15 02 05 07 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2015 a návrh smlouvy
ZM 15 02 05 08 Návrh o poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení v roce 2015
ZM 15 02 05 09 Smlouvy o poskytnutí dotace na sportovní činnost pro rok 2015
ZM 15 02 05 10 Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 02 05 11 Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
ZM 15 02 05 12 Povodně 2013 - Fond solidarity Evropské unie
ZM 15 02 05 13 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě s HSRD o poskytnutí peněžního daru na studii proveditelnosti
6 Odprodej pozemků
ZM 15 02 06 01 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 15 02 06 02 Prodej pozemku p.č. 115/3 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 02 06 03 Prodej části pozemku p.č. 1420/1 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 02 06 04 Prodej pozemku p.č. 428 k.ú. Podmokly - záměr
ZM 15 02 06 05 Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 15 02 06 06 Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 15 02 06 07 Prodej části pozemku p.č. 2857/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM 15 02 06 08 Prodej pozemku p.p.č. 276/53 v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 02 06 09 Prodej pozemku p.č. 1161/17 včetně stavby garáže v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 02 06 10-11 Prodej pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
ZM 15 02 06 12-13 Vojenské objekty ŘOPOK – bezúplatný převod
ZM 15 02 06 14 Směna pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 02 06 15 Pozemky v k.ú. Podmokly – výkup
ZM 15 02 06 16-17 Prodej pozemků v k.ú. Děčín - revokace
ZM 15 02 06 18 Pozemek p.č. 170 k.ú. Děčín – Staré Město – nájemné
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 02 07 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 15 02 08 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 5741 krát Naposledy změněno úterý, 10 březen 2015 13:53
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online