Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Hlasování zastupitelů
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 29. ledna 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 29.01.2014
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 01 01 01 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 02 01 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh na odvolání z funkce člena finančního výboru a návrh na zvolení do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 03 01,   ZM 15 01 03 04 ZM 15 01 03 01,   ZM 15 01 03 04Návrh na odvolání z funkce člena finančního výboru a návrh na zvolení do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 03 02 Určení způsobu volby členů výborů
ZM 15 01 03 03 Volba volební komise
4 Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 01 04 01 ZM 15 01 04 01ZM 15 01 04 01Návrh na vydání nového jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
5 Stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady a dále peněžní plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva
ZM 15 01 05 01 ZM 15 01 05 01Stanovení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady a dále peněžní plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva
6 Odprodej obytných a nebytových domů
ZM 15 01 06 01 ZM 15 01 06 01Žádost o úhradu nákladů za dodatečnou kolaudaci bytových jednotek
7 Ostatní záležitosti
ZM 15 01 07 01 ZM 15 01 07 01Změny Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
ZM 15 01 07 02 ZM 15 01 07 02Změny Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
ZM 15 01 07 03 neobsazeno
ZM 15 01 07 04 ZM 15 01 07 04Prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
ZM 15 01 07 05 neobsazeno
ZM 15 01 07 06 - 07 ZM 15 01 07 06 - 07Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 01 07 08 ZM 15 01 07 08Žádost p. R. D. o prominutí pohledávky
ZM 15 01 07 09 ZM 15 01 07 09Informace paní H. K. o mimořádné situaci při splácení úvěru
8 Odprodej pozemků
ZM 15 01 08 01 ZM 15 01 08 01Prodej pozemků, částí pozemků v k.ú. Bynov - záměr
ZM 15 01 08 02 ZM 15 01 08 02Směna pozemků v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 01 08 03 ZM 15 01 08 03Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 01 08 04 ZM 15 01 08 04Prodej pozemků v k.ú. Folknáře, Vilsnice, Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 01 08 05 ZM 15 01 08 05Pozemek p.č. 223/1 k.ú. Boletice nad Labem - prodej
ZM 15 01 08 06 ZM 15 01 08 06Prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem
ZM 15 01 08 07 ZM 15 01 08 07Prodej pozemků v k.ú. Děčín
ZM 15 01 08 08 ZM 15 01 08 08Prodej části pozemku v k.ú. Děčín
ZM 15 01 08 09 ZM 15 01 08 09Prodej pozemku, části pozemku v k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 01 08 10 ZM 15 01 08 10Převod, výkup pozemku v k.ú. Děčín - revokace
9 Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 01 09 01 Informace o činnostech orgánů města
10 Diskuse a závěr
ZM 15 01 10 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 8677 krát Naposledy změněno středa, 20 únor 2019 15:35

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz